Rabu, 15 Juli 2009

PIDATO PERPISAHAN

PATURAY TINEUNG
OLEH NAUFAL BAGUS FEIRAWAN

BAPA KAPALA SAKOLA SDI AL-AZHAR 27 CIBINONG ANU KUSIM KURING DIPIMULYA
BAPA SARENG IBU GURU SDI AL-AZHAR 27 CIBINONG NU KUSIM KURING DIPIHORMAT
BAPA SARENG IBU PARA SEPUH MURID-MURID ANU KUSIM KURING DIPIHORMAT
SADAYA RERENCANGAN TIKELAS HIJI DUGI KAKELAS GENAP ANU KUSIMKURING DIPIKANYAAH TUR DIPIKACINTA

ASSALAMU'ALAIKUM WR WB
LANGKUNG TIPAYUN HAYU URANG MUNAJAT KA GUSTI ALLAH NGUCAPKEUN SYUKUR ALHAMDULILLAH , KUSABAB GUSTI ALLOH PARANTOS MAPARINAN NIKMAT ANU SEUEUR NGAJUNGJURUNG URANG KEMPEL DITEMPAT IEU KALAYAN SALAMET


SIM KURING NGAHATURKEUN MANGREBU-REBU NUHUN KASADAYANA ANU PARANTOS TIASA SARUMPING KA IEU PATEMPATAN

RUPINA DINTEN IEU PARANTOS CUNDUK KANA WAKTU NU RAHAYU ,NITIH WANCI NU MUSTARI JALARAN SIM KURING SARENG RERENCANGAN KELAS GENEP PARANTOS TIASA NGARENGSEKEUN DIAJAR DI SAKOLA SDI AL-AZHAR 27 CIBINONG IEU KALAYAN LULUS SARENG HASIL ANU NYUGEMAKEUNTEU AYA DEUI PIBASAEUNANA , SIM KURING SARENG RERENCANGAN SADAYA MUNG UKUR TIASA NGAHATURKEUN NUHUN KA SADAYA GURU ANU PARANTUS HESE CAPE NGATIK NGADIDIK SIM KURING SAPARAKANCA DUGI KA TIASA NGARENGSEKEUN SAKOLA KALAWAN HASIL ANU SAE, MUGIA JASA ARANJEUNA
KADUANA TEU HILAP KANGGO PARA SEPUH, ANU PARANTOS NGABIAYAAN SARENG MAPARIN KANYAAH KA MARURANGKALIHNA. MUGIA ARANJEUNA DIPAPARIN YUSWA NU PANJANG, TIASA TERAS NGAROJONG KANA CITA-KAHAYANGNA KANGGO NINGKATKEUN PENDIDIKAN MARURANGKALIHNA KA SAKOLA ANU LANGKATILUNA KANGGO ADI-ADI KELAS, SIM KURING SEJA AMANAT, MUGI SING GARETOL DIALAJAR NGARAH JADI MURID ANU PINTER, BAGEUR JEUNG JUJUR, NURUT KANA PIWURUK BAPA/IBU GURU SARENG IBU RAMA . MUGI-MUGI SADAYANA SING NAEK KELASRUPINA CEKAP SAKIEU BAE HEULA ANU TIASA KU SIM KURING KADUGIKEUN, BILIH AYA CARIOSAN ATANAPI BASA ANU PONDOK NYOGOK, PANJANG NYUGAK, HAPUNTEN ANU KASUHUN HAMPURA ANU KATEDA. PILEULEUYAN-PILEULEUYAN SAPU NYERE PEGAT SIMPAY, PILEULEUYAN-PILEULEUYAN PATURAY

Tidak ada komentar: