Rabu, 31 Desember 2008

DARAH TERAKHIR MUHAMMAD SAW AISYAH, NAFISAH, RUQAIYAH

Sayyidah Aisyah binti Ja’far Ash-Shadiq bin Muhammd bin Ali Zainul Abidin bin Imam Husain cucu Rasulullah Saw.
Sayyidah Aisyah termasuk keluarga Rasulullah Saw ( Ahlul Bait) dari garis keturunan Imam Husain, Sayyidah Aisyah terkenal ahli ibadah , disamping itu juga terkenal seorang yang sangat dermawan,Setiap hari ia bersedekah kepada faqir miskin dan anak-anak yatim, meski terkadang beliau sendiri dalam keadaan ekonomi sulit

Sayyidah Nafisah yaitu putri dari Hasanul Anwar bin Zaid Al-Ablag bin Imam Hasan cucu Rasulullah Saw.
Sayyidah Nafisah dilahirkan di Madinah pada tahun 145 H.
Sejak kecil beliau tekenal sangat rajin beribadah, dan sangat shalehah dan dermawan, hampir seluruh hidupnya ia pergunakan untuk berpuasa, Menurut Zainab Pelayan Sayyidah Nafisah , beliau makan satu kali sehari, ia tidak pernah melihat Sayyidah Nafisah tidur lama pada malam hari ,. Hampir seluruh malamnya ia pergunakan untuk shalat dan ibadah , dalam sejarahnya Sayyidah Nafisah sangat makbul doanya.selain itu juga beliau terkenal sangat cantik.

Ruqaiyah binti Ali Ridha bin Musa Al-Kazhim bin Jakfar As-Shadik bin Muhammad Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Imam Husain .Kalau ini benar ,maka Sayyidah Ruqoiyah adalah termasuk ahlul bait dari keturunan Imam Husain cucu Rasulullah Saw.

Tidak ada komentar: