Minggu, 27 Mei 2012

ZIKIR DAN DOA SESUDAH SHALAT WAJIB

ZIKIR DAN DOA SESUDAH SHALAT WAJIB 
Oleh buya HR. Dt. Rajo Suaro

Zikir yang diucapkan Rasulullah sesudah shalat wajib

Astagfirullaahal 'azhiim Alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qaiyyuum
wa atuubu ilaihi. 3x. 
Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, saya mengaku tiada Tuhan
melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dan aku
bertaubat kepadaNya.

Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah
Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai 'in
qadiir
Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya, tidak ada sekutu bagiNya -
KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu
                                    
Allaahum ma antas salaam - waminkas salaam
Fa ilaika ya 'uudus salaam
Fahayyina rabbanaa bis salaam
Wa adkhilnal jan nataka daaras salaam
Tabaa rakta rabbanaa wa ta 'aalaita yaa dzal jalaali wal ikraam. 
Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dariMulah asal keselamatan dan kepadaMu
pula kembali keselamatan, maka hidupkanlah aku dengan keselamatan dan
masukkanlah aku kedalam surga kampung keselamatan. Maha Mulia Engkau
Ya Allah yang memiliki kemegahan dan kemuliaan.

Alfatihah....

Illahi ya rabbi Subhaanallaah  33x. Maha suci Allah.

Subhaanallahil wabi hamdihi daa a iman wama badatan
Alhamdulillaah 33x.  Segala puji untuk Allah.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin walla kuli halin wanimatin
Allahu akbar      33x.  Allah maha besar.

Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw
Wasubhaa nallaahi bukrataw wa ashiila
Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah
Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiitu
Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir
Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim.
Allah Maha Besar, sempurna Besar. Dan segala puji yang banyak itu hanya
bagi Allah semata-mata. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.Tiada
Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa, tiada sekutu
bagiNya, milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia
yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya.
Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha
Agung.

Allahumma laa mania, limaa a'thaita, wa laa mu'thia limaa mana'ta, walaa
ra adha limma qadlaita, walla yanfa'u dzal jaddi minkal jadduu.
Tidak ada Tuhan selain dari Allah, sendirinya tidak ada sekutu baginya,
kepunyaannya semua kekuasaan dan semua pujian dan berkuasa atas
tiap-tiap sesuatu. Ya Allah! Tidak ada yang dapat menghalangi
pemberianmu, dan tidak ada yang dapat memberi kalau Kamu menghalanginya.
Tidak dapat memberi manfa'at orang yang mempunyai kebesarannya itu

Kalau mau nambah induk/penghulu Istighfar:

Allahumma anta rabbi Laa ilaaha allaa anta khalaqtani
Wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas tatha'tu
A'uudzubika min syarrimaa shana'tu Abuu ulaka bini'matika 'alayya
Wa abuu u bidzambii fagfirlii
Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta. 
Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau zat yang
telah menciptakan aku, dan aku adalah hambaMu. Akupun dalam ketentuan
serta janjiMu semampu yang kami lakukan. Aku mohon  perlindungan
kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. Aku mengakui dengan
kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku,dan juga aku mengakui
dosa-dosa yang aku kerjakan. Maka dari itu berikanlah pengampunan
kepadaku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan
pengampunan selain dari Engkau sendiri.
 
Allahumma ainnii 'alaa dzikrika, wa syukrika, wa husni 'ibadatik.
Ya Allah! Tolonglah aku supaya selalu mengingat Engkau dan bersyukur
kepada Engkau serta membaikkan ibadatku kepada Engkau.

Qul a'uudzu birabbil falaq, wa min syarri maa khalaq, wa min syarri
ghasiqin idzaa waqab, wa min syarrin naffatsaati fil 'uqad, wa min
syarri haasidin idza hasad'
Katakanlah! Aku mencari perlindungan kepada Tuhan cuaca subuh.
Terhadap bahaya makhluk yang diciptakanNya.
Dan dari bahaya gelap malam ketika telah malam.
Dan dari bahaya tiupan tukang shir pada ikatan.
Dan dari bahaya orang dengki ketika dia dengki.

Qul a'uudzubirabbin naas, malikinnaas, ilaahinnaas, min syarril
waswaasil khannaas, alladzi yuwas wisuffi shudurinnaas, minaljinnati
wannaas.
Katakanlah! Aku berlindung kepada Tuhan yang memeliahara manusia, yang
menguasai manusia, Tuhan bagi manusia, dari kejahatan bisikan setan yang
tersembunyi, yang membisikan dalam dada manusia , dari jin dan manusia.

Allahu laa ilaha illa huwal haiyyul qa yyuum
Laata' khudzuhuu sinatuw walaa naum
Lahuu maa fissamawaati wamaa fil ardhi
Mandzalladzii yasfa'u 'indahu illaa bi idznih
Ya 'lamu maa baina aidziihim wamaa khalfahum
Walaa yuhiithuuna bisyai in min 'ilmihi illaa bimaa sya'
Wasi'a kursiyyuhussamaawaati wal ardha
Walaa ya uuduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adhiim.
Allah, tidak ada Tuhan selain dari padaNya, selalu hidup, berkuasa
sendiriNya. 
Tidak mengantuk dan tidak tidur. 
KepunyaanNya apa yang dilangit dan apa yang dibumi. 
Siapakah yang dapat membela disampingNya kalau tidak dengan izinNya. 
Dia mengetahui apa yang dihadapan dan apa yang dibelakang mereka, dan
mereka hanya mengetahui sedikit saja apa yang dikehendakiNya. 
Kekuasaan Tuhan Maha luas meliputi langit dan bumi, tidak ada yang
membantu memelihara keduanya, Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah
Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai
'in qadiir. 
Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya, tidak ada sekutu bagiNya -
KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu.

Penutup dzikir:
Laa haula walaa quwwata illaa billaah, walaa na' budu illaa iyyaah,
ahlanni' mati walfadhli watstsanaa ilhasan, laa ilaaha illallahu
mukhlishiina lahuddin, walau karihalkaafirrun.
Tidak ada daya upaya dan kekuatan hanya dengan bantuan Allah, dan kami
tidak akan menyembah hanya kepadaNya saja, KepunyaanNya semua nikmat
dan keutamaan dan untuknya sanjungan yang indah - indah. Tidak ada
Tuhan selain dari padaNya, dengan setulus hati beragama karenaNya,
sekalipun tidak menykai orang - orang kafir.

====================================== ===
Keterangan :
Zikir zikir yang disebutkan diatas berdasarkan hadits Rasulullah saw
dikutip dari kitab SUBULUSSALAM dan FIQHUSSUNNAH.
==========================================
Tersebut dalam sebuah hadits di riwayatkan AHMAD dan TURMUZI, suatu
zikir yang dibaca khusus sesudah sholat Shubuh dan Maghrib, sebelum
berpaling dan bersela. Orang yang membaca zikir itu 10 kali akan dapat
ganjaran, setiap kali membacanya dicatatkan baginya sepuluh pahala, dan
dihapus sepuluh buah dosa, dinaikkan derajatnya sepuluh tingkat.
Biasa Rasulullah s.a.w. membaca zikir dibawah ini 10 kali sesudah sholat
Maghrib dan Shubuh sebelum beliau berpaling atau bersela :
Zikir itu ialah:
Laa ilaaha ilallah, wahdahu laa syariikalah, lahulmulku walahul hamdu
yuhyii wa yumiitu wahua 'alaa kulli syai 'in qadiir   10x.
Tidak ada Tuhan selain dari Allah, sendirian, tidak bersekutu baginya,
KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian, Dia menghidupkan dan mematikan,
dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

DOA DAN WIRID SETELAH SHALAT SUBUH DAN MAGHRIB.

La ilaha ilallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi
wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kulli syai'in qadiir.
Tiada Tuhan selain Allah yang tunggal, tiada sekutu bagiNya, bagiNya
kerajaan dan puji. Ia yang menghidupkan dan mematikan, dengan
kekuasaanNya segala kebaikkan dan Ia kuasa atas segala hal.

Allahumma ajirnii minna nar   7x.
Astaghfirullah         10x.
Astaghfirullahhal 'adziim alladzi la ilaha illahuwal hayyul qayyum wa
atubu ilaih.

IV.   WIRID BADA SHALAT LIMA FARDLU:

Allahumma antassalam waminkassalam, wailaika ya' udus salam, fahayyina
rabbana bissalam, wa adkhilna jannataka darassalam, tabarakta rabbana
wata' alaita ya dzal jalali wal ikram, sami'na wa atha'na ghufranaka
rabbana wa ilaikal mashiir.

Allahumma la mani'a lima a'thaita wala mu'thiya lima mana'ta wala radda
lima qadlaita, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.

Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika warasulika nabiyyil
ummiyyi wa' ala alihi washahbihi wassallim.

Kullama dzakarakadz dzakirun, waghafala' an dzikrikal ghafilun.

Allahumma a'inna 'aladzikrika wa syukrika wa husni 'iba' datik. 3x

Subhana mal la ya' lamu qadrahu ghairahu wala yablughul wa shifuna
shifatahu subhana rabbiyal a'lal wahhab.

Subhanallah   33x.  Maha suci Allah.
Alhamdulillah  33x.  Segala puji untuk Allah.
Allahu akbar  33x.  Allah maha besar.

La ilaha illallah wahdahu la syariika lahu. Lahul mulku walahul hamdu
yuhyii wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kuli syai' in qadiir.

V.   DOA I:
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Penyayang

Alhamdulillahirabbil 'aalamiin 
Washshalatu wassalaamu 'alaa asyrafil ambiyaai wal mursallin.
Wa 'alaa aalihi washahbihi ajma'iin.
Segala Pujian kepada Allah Tuhan Pengatur semesta alam. Shalawat dan
Salam kepada nabi - nabi dan rasul - rasul yang Mulia dan keluarganya
beserta sahabat - sahabatnya.

Allahummaghfirlanaa dzunuubanaa waliwaalidaina warhamhumaa kamaa
rabghayaanaa shaghiraa.
Rabbanaa zholamna anfusanaa wa inlam taghfirlana wa tarhamnaa
lanakuunanna minal ghaasiriin.
Ya Allah! Ampunilah dosa - dosa ibu bapak kami dan berilah rahmat
keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami semenjak kecil. Ya Tuhan,
kami telah menganiaya diri kami, kalau tidak Engkau beri ampun, tidak
Engkau beri rahmat kepada kami, niscaya kami menjadi orang yang merugi.

Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal
muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati
- innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua
kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, dosa-dosa kaum mukminin
serta mukminat.
Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

Rabbanaa taqobbal minna shalaatana waqiaamanaa waruku' anaa wasujuudanaa
wadu' aa anaa. 
Rabbana taqabbal minna innaka antassamii' ul 'aliim.
Ya Tuhan kami terimalah sholat kami, berdiri kami, ruku' kami dan sujud
serta doa - doa kami. Ya Tuhan kami terimalah segala amal kami,
sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi mengetahui dan terimalah tobat
kami, engkau maha penerima tobat lagi penyayang.

Allahumma inna na 'uudzubika min 'ilmin laayanfa'u wamin qolbin
layakhsya'u. 
Wamin du' aain laa yasmu' wamin nafsin laa tasyba'. 
Ya Allah! Kami mohon perlindungan Engkau dari pada ilmu yang tidak
berguna, dari pada hati yang tidak khusu', dari pada doa yang tidak
diindahkan dan dari pada nafsu yang tidak puas puasnya.

Allahumma innaa nas aluka 'ilman naafi'an wa 'amalan shalihan baqbuulan
warizqan wasi'an halalan thayyib..
Ya Allah! Kami mohonkan kehadirat Engkau kiranya Engkau karuniakan
kepada kami ilmu yang berguna, amal yang diterima dan rezki yang luas,
yang halal lagi baik.

Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin
Wa 'aafiatan filjasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut
Wa magfiratan ba'dalmaut allahumma hawwin 'alaina fii sakaraatil maut
Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab.
Ya Allah, kami mohon kepadaMu keselamatan dalam beragama, kesehatan
jasmani, bertambah ilmu dan berkah rezeki. Dapat bertobat sebelu mati,
mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah mati. Ya
Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut, dan hindarkanlah
kami dari azab api neraka dan mendapatkan keampunan ketika dihisab.


Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa
'adzaabannaar.
Ya Tuhan kami! Berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup didunia ini dan
kebahagian hidup di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksaan api
neraka.

PENUTUP DOA
Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuuna wasalaamun
'alalmursalin.
Walhamdulillahi robbil 'alamiin.
Subhaanakallaahumma watahiyyatuhum fiiha salam
Wa aakhiru da' waahum alhamdulillahi rabbil 'aalamiin.
Maha suci Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan
dan selamat sejahtera atas sekalian Rasul-rasul yang diutus Tuhan.
Segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam.
Maha suci Engkau ya Allah. Dan ucapan kehormatan sebagai semboyan bagi
mereka dalam surga adalah: "SALAM (selamat sejahtera) dan penghabisan
doa mereka: AL-HAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIIN segala pujian adalah untuk
Tuhan Pengatur semesta alam.


DOA II:
Bismillahirrahmaanirrahiim.
Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, hamdan yuwaafii ni'amahu wayukaafii
maziidahu.
Ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa'azhiimi
sulthaanika.
Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa
Muhammad.
Dengan nama Allah yg maha pengasih dan penyayang.
Segala puji bagi Allah tuhan seru sekalian alam.
Dengan puji yg sebanding dgn nikmatNya dan menjamin tambahannya.
Ya Allah Tuhan kami, bagiMu segala puji dan segala apa yg patut atas
keluhuran DzatMu dan keagungan kekuasaanMu.
Ya Allah, limpahkanlah rakhmat dan salam atas junjungan kita Nabi
Muhammad dan sanak keluarganya.

Allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaataana
Washi yaamanaa warukuu 'anaa wasujuudanaa
Waqu 'uudanaa watadlarru 'anaa, 
Watakhasysyu 'anaa - wata 'abbudanaa
Watammim taqshiiranaa
Yaa Allah yaa rabbal 'aalamin.
Ya Allah, terimalah shalat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami duduk
rebah kami, khusu' kami, pengabdian kami dan sempurnakanlah apa yg kami
lakukan selama shalat. 
Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Rabbana dzhalamnaa anfusanaa wainlam taghfir lanawatarhamnaa
Lanakuunanna minal khaasiriin.
Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ishran kamahamaltahuu 'alal ladziina min
qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maalaa thaaqatalanaa bihi wa'fu
'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa 'alal qaumil
kaafiriin.
Ya Allah, kami telah aniaya thd diri kami sendiri, karena itu ya Allah,
jika tidak dgn limpahan ampunanMu dan rakhmatMu niscaya kami akan jadi
orang yg sesat.
Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yg
berat sebagaimana yg pernah Engkau bebankan kpd orang yg terdahulu dr
kami.
Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yg
diluar kesanggupan kami. Ampunilah dan limpahkanlah rakhmat ampunan thd
diri kami ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, berilah kami pertolongan utk melawan orang yg tidak
suka kpd agamaMu.

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idzhadaitanaa wahab lanaa min
ladunka rahmatan innaka antal wahhaab.
Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah
mendapat petunjuk, berilah kami karunia. Engkaulah yang maha pemurah.

Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal
muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati
- innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua
kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, dosa-dosa kaum mukminin
serta mukminat.
Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

Rabbanaa aatinaa fiddun ya hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa
'adzaaban naar.
Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan
di akhirat, serta hindarkanlah kami dari siksaan api neraka.
    
Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wakaffir 'annaa sayyi aatinaa
watawaffanaa ma 'alabraari.
Ya Allah ampunilah dosa kami dan tutupilah segala kesalahan kami, dan
semoga jika kami mati nanti bersama-sama dengan orang yang baik-baik.

Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa ya shifuuna wasalaamun 'alal
mursaliina wal hamdu lillaahi rabbil 'aalamiina.
Maha suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Suci dari segala apa yg
dikatakan oleh orang-orang kafir.
Semoga kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan
seru sekalian alam.   


Astagfirullaahal 'azhiim 
Alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qaiyyuum wa atuubu ilaihi 3x. 
Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, saya mengaku tiada Tuhan
melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dan aku
bertaubat kepadaNya.
 

Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita
Walaa mu'thia limaa mana'ta
Walaa ra adhdha limaa qadhaita
Walaa yanfa'uu dzaljaddi minkaljaddu.
Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau berikan, dan
tidak ada pemberian apabila Engkau menghalanginya dan tidak ada
manfa'at daya dan guna kecuali daya dan guna dariMu.

Kalau mau, teruskan dengan membaca Induk/Penghulu Istigfar yang dibawah
ini.

Allahumma anta rabbi 
Laa ilaaha allaa anta khalaqtani
Wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas tatha'tu
A'uudzubika min syarrimaa shana'tu Abuu ulaka bini'matika 'alayya
Wa abuu u bidzambii fagfirlii
Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta. 
Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau zat yang
telah menciptakan aku, dan aku adalah hambaMu. Akupun dalam ketentuan
serta janjiMu semampu yang kami lakukan. Aku mohon  perlindungan
kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. Aku mengakui dengan
kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku,dan juga aku mengakui
dosa-dosa yang aku kerjakan. Maka dari itu berikanlah pengampunan
kepadaku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan
pengampunan selain dari Engkau sendiri.
 

Kalau mau tambah lagi, teruskan dengan membaca ayat Kursi.

Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum
Laa tak khudzuhu sina tuw walaanauum
Lahuu maa fissamaa waati wamaa fil ardhi
Mandzalladzii yasy fa'u 'indahuu illaa bi idznih
Ya'lamu maa baina ay diihim wamaa khalfahum
Walaa yuhii thuu na bisyai im min 'ilmihi illaa bimaa syaak
Wasi'a kursiy yuhus samaa waati wal ardha
Walaa ya uuduhu hifzhu humaa wa huwal 'aliy yul ' azhimm. (Al-baqarah
255).
Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa
yang berada dilangit dan dibumi.
Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah
mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka, dan
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang
dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, Allah tidak merasa
berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.
 

Diteruskan dengan Tasbih, yaitu membaca

Subhaanallaah       [33x]      Maha Suci Allah
Al hamdulillaah       [33x]    Segala Puji bagi Allah
Allaahu Akbar        [33x]        Allah Maha Besar

Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw
Wasubhaa nallaahi bukrataw wa ashiila
Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah
Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiit
Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir
Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim.
Allah Maha Besar, sempurna Besar. Dan segala puji yang banyak itu hanya
bagi Allah semata-mata. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.Tiada
Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa, tiada sekutu
bagiNya, milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia
yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya.
Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha
Agung.
 

Kemudian diteruskan dengan Doa-doa yang kita tahu, seperti dibawah ini

Bismillaahirrah maa nir rahiim - alhamdulillahi rab bil 'aalamiin
Allahuhmma shalli 'ala saiy yidanaa Muhammadin
Wa 'alaa aalihi wa shahbihi wasallam.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Segala puji untuk Allah sekalian alam. Shalawat dan salam berikanlah
kepada junjungan nabi Muhammad s.a.w., kepada kuarga dan sahabatnya.

Allahummag firlii waliwa lidaiy ya - warhamhumaa kamaa rab bayaanii
shaghiraa. 
Ya Allah, ampunilah segala dosa saya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku
serta kasihanilah kedua mereka itu sebagaimana kedua mereka itu
memeliharaku selagi aku kecil.

Rabbanaa laa tuzig quluu bana ba'da idz hadaitanaa 
Wa bahlanaa mil ladunka rahmatan innaka antal wah haab. 
Ya Tuhan kami, janganlah engkau goyahkan hati kami sesudah menunjukkan
kami dan karuniakan kami rahmat dari sisiMu. Sesungguhnya Engkau adalah
Maha Pemberi.

Rab banaa zhalamnaa anfusanaa wa illam tagfirlanaa
Watar hamnaa lanakuu nan naminal khaa siriin.
Ya Allah, kami telah menzhalimi diri kami sendiri, jika tidak Engkau
ampuni dosa kami dan tidak Engkau kasihani kami, niscaya kami akan
termasuk golongan orang-orang yang merugi.

Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa zurriy yatinaa
Qur rata a'yun waj 'alnaa lil muttaqiina imaamaa.
Ya Allah,berilah pada isteri-isteri kami, anak-anak serta cucu-cucu kami
ketenangan, dan jadikanlah kami ini sebagai ikutan/tauladan dan pemimpin
bagi golongan orang-orang yang sama bertaqwa.

Allahum ma a'innii 'alaa dzikrika wa husni 'ibaadatika. 
Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk tetap ingat serta bersyukur
kepada Mu dan pula untuk beribadat yang sebaik-baiknya kepada Mu. 

Allahum ma rabbanaa taqabbal minna shalaatanaa
Wa shi yaa manaa wa rukuu 'anaa wa sujuudanaa
Wa qu 'uudanaa wa tazharru 'anaa
Watakhasysyu 'anaa wa ta 'abbudanaa
Wa tammim taq shiiranaa yaa Allah ya rabbil 'aalamiin.
Ya Allah, terimalah shalat kami, puasa kami, ruku' kami, sujud kami,
duduk dan rebah kami, khusyuk kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah
apa yang kami lakukan selama shalat ya Allah, Tuhan seru sekalian alam.


Allaahum ma innaa nas aluka ridhaaka wal jannah
Wana 'uuzubika min sakhatika wannaar.

Ya Allah, kami mohon kepada Mu untuk mendapatkan keridhaanMu dan Surga,
dan kami berlindung dari kemurkaanMu dan api naraka.

         
Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin
Wa 'aafiatan filjasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut
Wa magfiratan ba 'dalmaut allahumma haw win 'alaina fii sakaraatil maut
Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab.
Ya Allah, kami mohon kepadaMu keselamatan dalam beragama, kesehatan
jasmani, bertambah ilmu dan berkah rezeki. Dapat bertobat sebelu mati,
mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah mati. Ya
Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut, dan hindarkanlah
kami dari azab api neraka dan mendapatkan keampunan ketika dihisab.


Rabbanaa laatu aakhidznaa inna siinaa aw akhtha'na
Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ish rankamaa hamal tahu 'alalladzii na
minqablinaa 
Rabbanaa walaa tuham milnaa maa laa thaaqatalanaa 
Bih wa' fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa antamaulaanaa
Fan shurnaa 'alal qaumil kaafiriin.

Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa
atau kami bersalah.
Ya Alaah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat,
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 
Ya Allah, Ya tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang
tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan
rahmatilah kami. Hanya Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami
terhadap kaum yang kafir.


Rab banaa inna naa sami' naa munaa diyayyunaa
Dil lil imaani an aaminuu birab bikum fa aamannaa
Rabbanaa faghfirlanaa dzunuu banaa wa kaffir 'annaa
Saiy yi aatinaa wa tawaffanaa ma 'al abraar
Rabbanaa wa aatinaa maa wa 'attanaa 'alla rusulika
Walaa tukh zinaa yau mal qiyaamah innaka laa tukh liful mii 'aad.

Ya allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru
kepada iman
Yaitu, "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Allah,
ampunilah bagi kami akan dosa -dosa kami dan hapuskanlah dari kami
kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang
banyak berbuat bakti.
Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan
kepada kami dengan perantaraan Rasul -rasul engkau. Dan janganlah Engkau
hinakan kami dihari kiamat kelak.
Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.


Rab banaa aatinaa fiddun yaa hasanah 
Wafil aakhirati hasanah waqinaa 'adzaaban naar
Wa shal lallaahu 'alaa saiy yidinaa Muhammad
Wa 'alaa aalihii washahbihi aj ma'iin
Subhaa na rab bika rabbil 'izzati 'am maa ya shifuun
Wasalaamun 'alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin.
Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di
akhirat. dan jauhkanlah kami dari azab api neraka.
Dan semoga Allah memberikan shalawat atas junjungan kami Nabi Muahammad
s.a.w dan atas keluarganya dan para sahabat-sahabatnja.

Maha Suci Tuhanmu, Yakni Tuhan yang memiliki kemuliaan dari segala sifat
yang diberikan
oleh mereka (orang - orang kafir). Dan keselamatan tetaplah atas Rasul,
dan segenap puji
bagi Allah seru sekalian alam.

=== S E L E S A I ===

Sebuah Hadist Rasulullah untuk direnungkan dan untuk dilaksanakan
sebagai seorang muslim.

An Abuhurairata : 

Lai sa shalaatan atsqala 'alal munafiqiina minal fajri
Wal 'isyaai walaw ya' lamuuna maa fihima la ataw humaa walaw habwan.

Dari Abu Hurairah:
Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang munafik, kecuali shalat
FAJAR/SUBUH dan shalat 'ISYA (berjamaah di masjid), dan jika mereka tahu
pada dua shalat itu (tentang ganjaran/pahalanya), maka mereka akan
melakukannya/medatangi masjid walaupun dengan merangkak.

oooooOOOOOooooo

Bacaan sewaktu SUJUD SAJADAH (Ayat Alif Laam Miim Tanzil)

Sajada waj hiya lilladzi khalaqahu wa shaw warahu
Wa syaqqa sam 'ahu bihaulihi wa quw watihi.
Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, yang telah membuat diriku
mampu mendengar dan melihat dengan kekuasaan dan kekuatannya.

== source db ==

DOA WAKTU BERTA'ZIAH

1.   Allahummaghfirlahu warhamhu wa 'aafii wa' fu 'anhu. 
    Ya Allah! Ampunilah segala dosanya dan beri rahmatlah dia,
sejahterakanlah dia dalam kuburnya, dan maafkan semua kesalahannya.

2.   Allahummaj 'al qabrahu raudhatan min riaadhil jannah walaa
taj'al qabrahu hafratan min hafarinnaar. 
Ya Allah! Jadikanlah kuburnya bagaikan taman syurga baginya, dan jangan
Engkau jadikan seperti lobang neraka.

= DO'A UNTUK PENGANTEN =

ALLOHUMMA BAARIK LIHAADZAL'AQDILMAIMUUN - WAJ'AL IJTIMAA'UHUMAA 'ALAA
HUSHUULI KHAIRIN YAKUUN - WA ALLIF BAINAHUMALHABBATA WALWADAAD.
Ya Allah! Kami bermohon kehadiratMu kiranya akad perkawinan yang mulia
ini Engkau beri berkah. Jadikanlah perjodohan keduanya beroleh
kebaikan. Dan jadikannlah keduanya saling cinta mencintai.

ALLOHUMMA ALLIF BAINAHUMAA KAMA ALLAFTA BAINA AADAM WA HAWAA' - WAKAMA
ALLAFTA BAINA MUUSA WA HARUUN - WA KAMA ALLAFTA YUUSUFA WA ZULAIKHA -
WA KAMA ALLAFTA BAINAN NABIYYA S.A.W WA KHODIJATALKUBRO. 
Ya Allah! Jadikanlah diantara keduanya rukun dan damai sebagaimana telah
Engkau rukun damaikan diantara Nabi Adam dan Hawa. Dan sebagaimana
Engkau rukun damaikan antara Nabi Musa dan Harun. Begitu juga seperti
yang telah Engkau jodohkan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dan juga
seperti yang Engkau berkahi antara Nabi Muhammad saw dengan Khadijah
yang agung.


= DOA AQIQAH DAN MEMBERI NAMA ANAK =

Allahummaj 'alna haadzal ismi mubaarakal lahu fiiman khafaka wattaqaka,
waj 'allahu bil waalidaini ihssaana.
Ya Allah! Jadikanlah nama ini memberi berkah baginya, menjadi anak yang
taqwa kepada Allah dan berbakti kepada ibu bapanya.

Allahumma thawwil 'umurahu fii thaa 'atika shahhih ajsaadahu, Allahummaj
'Alahu za 'iiman fi kabirihi, wa tsabbit imaanahu 'alaa balaa ik. 
Ya Allah! Panjangkanlah umurnya dalam mentaati agama Engkau, sehatkanlah
tubuhnya. Jadikanlah dia sebagai pimpinan setelah dewasa, dan
tetapkanlah imannya menghadapi cobban dunia dan akhirat.

Perhatian : Mendoa untuk PENGANTEN - TA'ZIAH - dan 'AQIQAH mulai dengan
TAHMID dan SHALAWAT. Lihat halaman 13 no. 1 dan 2 serta disudahi dengan
no. 7 dan no. 8

Keterangan :
Zikir zikir yang disebutkan diatas berdasarkan hadits Rasulullah saw
dikutip dari kitab SUBULUSSALAM dan FIQHUSSUNNAH.
===========================================
Tersebut dalam sebuah hadits di riwayatkan AHMAD dan TURMUZI, suatu
zikir yang dibaca khusus sesudah sholat Shubuh dan Maghrib, sebelum
berpaling dan bersela. Orang yang membaca zikir itu 10 kali akan dapat
ganjaran, setiap kali membacanya dicatakan baginya sepuluh pahala, dan
dihapus sepuluh buah dosa, dinaikkan derajatnya sepuluh tingkat.
Biasa Rasulullah s.a.w. membaca zikri dibawah ini 10 kali sesudah sholat
Maghrib dan Shubuh sebelum beliau berpaling atau bersela :
====================================
DO'A HAJI/HAJJAH KEMBALI DARI MELAKSANAKAN IBADAH HAJI (WAKTU MEMASUKI
RUMAH MASING MASING)
====================================
Assalamu 'alaikum warahmatullai wabarakatuh. 
Marilah kita berdoa ke hadirat Allah, mohon limpahan rahmat dan karunia
dari padaNya dengan penuh perhatian:

Bismillahiraahmaanirrahiim.
Alahamdulillahi rabbil 'aalamin 
Washshalaatu wassalaamu 'ala asyrafil ambiyai wal mursaliin 
Wa 'ala aalihi washahbihi ajma'iin.
Ya Allah ya Rahman, kami yg hadir ini adalah hamba-hambamu yg lemah,
mudah terpengaruh dan tergoda, karena itulah kami sering tersalah,
terlupa dan melanggar larangan - laranganmu, kami mohon kehadiratamu
kiranya engkau memaafkan kesalahan - kesalahan kami dan mengampunkan
dosa - dosa kami. Amin ya rabbal 'aalamin.

Ya Allah ya Rakhim, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, sayangilah
keduanya sbgmana mereka menyayangi kami ketika kecil dahulu.

Ya Allah yang maha pemurah lagi penyayang, ampunilah dosa - dosa istri
dan anak - anak kami, jadikanlah mereka menjadi anak - anak yang
saleh/salehah dan patuh mengamalkan agamanya. Amin ya Rabbal 'aalaminn.

Ya Allah ya Tuhan seru sekalian alam, ampunilah dosa - dosa famili kami,
dosa - dosa sahabat dan kenalan kami, dosa - dosa orang - orang yang
membimbing dan mengajar kami, ampunilah dosa - dosa kami yang hadir
disini semua. Amin ya rabbal 'aalamin.

Ya Allah pencipta kami dan pencipta alam raya ini, kami mohonkan curahan
kurniamu kepada teman, sanak saudara kami yang belum menunaikan ibadah
haji, kiranya Engkau mudahkan jalan bagi mereka untuk mengunjungi
Baitullah untuk menunaikan ibadah haji ditahun mendatang. Amin ya rabbal
'aalamin.

Rabbana aatina fiddun ya hasanah, wafil aakhirati hasanah wa qinaa
azaabannaar.

Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'amma yashiifuuna wa salaamu 'alal
mursaliina wal hamdulillahi rabbil 'alamin.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.
===========================================

SHOLAT JENAZAH:
(Risalah Tuntunan Sholat Lengkap oleh Drs. Moh. Rifa'I, penerbit CV.
Toha Putra Semarang, halaman 71)

Syarat-syarat sholat jenazah :
Sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup
'aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan
tempatnya serta menghadap Qiblat.
Jenazah sudah dimandikan dan dikafani.
Letak jenazah sebelah Qiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau
sholat dilakukan diatas kubur atau sholat ghaib.

Rukun dan cara mengerjakan sholat jenazah :
Sholat jenazah tidak dengan rukuk' dan sujud serta tidak dengan adzan
dan iqamat, dan caranya sebagai berikut :
Setelah berdiri sebagaimana mestinya akan mengerjakan sholat, maka ;
Niat, menyengaja melakukan sholat atas jenazah dengan empat takbir,
menghadap qiblat karena Allah. Lafaz niatnya untuk jenazah laki-laki :

USHALLII 'ALAA HAADZAL MAYYITI ARBA'A TAKBIIRAATIN FARDLAL KIFAAYATI
(MA'MUUMAN/IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALAA. ALLAHU AKBAR.
"Aku niat sholat atas mayit ini empat takbir fardhu kifayah karena
Allah. Allahu Akbar".

Untuk jenazah perempuan:
USHALLII 'ALAA HAADHIZIL MAYYITATI ARBA'A TAKBIIRAATIN FARDLAL KIFAAYATI
(MA'MUUMAN/IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALAA. ALLAHU AKBAR.

Setelah tabiratul ihram, yakni setelah mengucapkan "ALLAHU AKBAR"
bersamaan dengan niat, sambil meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri
diatas perut (sedakep), kemudian membaca Fatihah (tidak membaca surat
yang lain). Setelah membaca Fatihah terus takbir membaca "ALLAAHU AKBAR"

Setelah takbir kedua, terus membaca shalawat atas nabi:

ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMADIN.
"Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad"
Lebih sempurna bacalah shalawat sbb:

ALLAAHUMMA SHALLI'ALLA MUHAMMADIN WA ALAA AALI MUHAMMADIN KAMAA
SHALLAITA 'ALAA IBRAAHIIMA WA'ALAA AALI IBRAAHIIMA WABAARIK 'ALAA
MUHAMMADIN WA'ALAA AALI MUHAMMADIN KAMAA BAARAKTA 'ALAA IBRAAHIMA
WA'ALAA AALI IBRAAHIIMA FIL 'AALAMIINA INNAKA HAMIIDUM MAJIIDUN.
"Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya,
sebagaimana Tuhan pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan
keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad dan para
keluarganya, sebagaimana Tuhan pernah memberikan berkah kepada Nabi
Ibrahim dan para keluarganya. Diseluruh alam ini Tuhanlah yang terpuji
Yang Maha Mulia".

Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa sekurang kurangnya
sbb.:

ALLAAHUMMAGHFIR LAHUU WARHAMHU WA'AAFIHI WA'FU 'ANHU
"Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahter dan maafkanlah
dia"
Lebih sempurna membaca do'a sbb. :

ALLAAHUMMAGHFIR LAHU (LAHAA) WARHAMHU (HA) WA'AAFIHI (HA) WA'FU 'ANHU
(HA) WAKRIM NUZUULAHU (HA) WAWASSI' MADKHALALU (HA) WAGHSILHU (HA) BIL
MAA-I WATS TSALJI WALBARADI WANAQQIHI (HA) MINASL KHAATAAYAA KAMAA
YUNAQQATS TSABUL ABYADLU MINAD DANASI WABDILHU (HA) DAARAN KHAIRAN MIN
DAARIHII UJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI (HA) WAQIHI (HA) FIT-NATAL QABRI
WA'ADZAABAN NAARI.
"Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, sejahterakan ia dan
ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan
luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah dia dengan air, salju dan
embun. Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang
bersih dari segala kotoran, dan gantikanlah baginya rumah yang lebih
baik dari rumahnya yang dahulu, dan gantikanlah baginya ahli keluarga
yang lebih baik dari pada ahli keluarganya yang dahulu, dan peliharalah
(hindarkanlah) ia dari siksa kubur, dan adzab api neraka".

Keterangan : Jika mayit perempuan lafazh LAHU menjadi LAHAA dan
seterusnya.

Jika mayit anak anak doanya sbb. :

ALLAAHUMMAJ'ALHU FARATHAN LI-ABAWAIHI WA-SALAFAN WADZUKHRAN WA'IZHATAN
WA'TIBAARAN WASYAFII'AN WATSAQQIL BIHI MAWAAZIINAHUMAA WAFRIGHISHSHABRA
'ALAA QULUUBIHIMAA WALAA TAFTINHUMAA BA'DAHU WALAA TAHRIMNAA AJ-RAHU.
"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya
dan sebagai titipan, kebajikan yang didahulukan, dan menjadi pengajaran
ibadat serta syafa'at bagi orang tuanya. Dan beratkanlah timbangan ibu
bapanya. Dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah bundanya
sepeninggalnya, dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada dua orang
tuanya" 

Selesai takbir ke empat, membaca doa sbb.:

ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHU WALAA TAFTINNAA BA'DAHU WAGHFIR LANAA
WALAHU.
" Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami
(janganlah engkau meluputkan kami akan pahalanya), dan janganlah Engkau
memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia"

Lebih sempurna dan lengkap membaca doa sbb.:

ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHU WALAA TAFTINNAA BA'DAHU WAGHFIR LANAA
WALAHUWALI IKHWAANINAL LADZIINA SABAQUUNA GHILLAN LILLADZIINA AAMANUU
RABBANAA INNAKA RA'UUFUR RAHIIMUN.
"Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan
jangalah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami
dan dia, dan bagi saudara - saudara kita yang mendahului kita dengan
iman, dan janganlah Engkau menjadikan unek - unek/gelisah dalam hati
kami dan bagi orang - orang yang beriman. Wahai Tuhan kami,
sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 
Kemudian (selesai) memberi salam sambil memalingkan muka ke kanan dan
ke kiri dengan ucapan sbb:

ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH.
" Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kami sekalian". 
===============ooooOOOoooo================

DOA MASUK MASJID:
Allahummaghfirlii dzunuubii waftah lii abwaaha rahmatika.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, bukakanlah pintu-pintu
rahmat dan restuMu.

DOA KELUAR MASJID:
Allahummaghfirlii dzunubii waftahlii abwaaba fadlika.
Allahumma 'shimnii min asysyaithaanirrajiimi.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku
pintu-pintu kemurahanMu. 
Ya Allah kami mohon berlindung dari syaitan yg terkutuk.

DOA MASUK MASJIDIL HARAM
Allahumma antassalamu wa minkassalamu 
wa ilaika ya'udussalamu fahayyina rabbana bissalami 
wa adkhilnal jannata darassalami tabarakta rabbana 
wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram.
Allahummaftah li abwaba rahmatik.
Bismillahi wal hamdu lillahi wassalatu wassalamu 'ala rasulillah.
Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan dariMulah datangnya keselamatan
dan kepadaMulah kembalinya keselamatan.
Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera dan
masukkanlah kami ke dalam surga negeri keselamatan.
Maha banyak anugerahMu dan maha tinggi Engkau wahai Tuhan yang memiliki
keagungan dan kehormatan.
Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rakhmatMu. (Aku masuk masjid
ini) dengan nama Allah disertai dengan segala puji bagi Allah serta
salawat dan salam untuk Rasulullah.

DOA SETELAH SHALAT SUNAT SEBELUM BEPERGIAN:
Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika'tasamtu.
Allahummakfini ma hammani wa ma la ahtammu lahu.
Allahumma zawwid niyattaqwa waghfir li zanbi.
Ya Allah kepadamu aku menghadap dan denganMu aku berpegang teguh.
Ya Allah lindungilah aku dari sesuatu yang menyusahkan dan sesuatu yang
tidak saya perlukan.
Ya Allah bekalilah aku dengan taqwa dan ampunilah dosaku.

DOA KELUAR RUMAH SEBELUM BERANGKAT:
Alhamdu lillahil lazi hadani bil islami wa arsyadani ila ada'i manasiki
hajjan bibai tihi wa mu'tamiran bimasya 'irih.
Allahumma salli 'alan-nabiyyil-ummiyyi wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Bismillahi amantu billah.
Bismillahi tawajjahtu lillah.
Bismillahi tasamtu billah.
Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa
billahil-'aliyyil-'azim.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadaku dengan islam
dan memberi bimbingan kepadaku untuk menunaikan manasik hajiku di
rumahNya, dan mengerjakan umrah ditempat lambing-lambang keagunganNya.
(Masya'ir). Ya Allah berilah salawat atas nabi yang tidak bias baca
tulis (ummi) dan atas keluarga dan para sahabat sekalian.
Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah.
Dengan nama Allah aku hadapkan diriku kepada Allah. 
Dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah.
Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya upaya dan
tiada kekuatan melainkan atas izin Allah yang maha luhur maha agung. 

ATAU:
Bismillahi amantu billah, tawakkaltu 'alallah, 
la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah, aku berserah diri kepada
Allah tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan atas pertolonagn Allah
yang maha tinggi lagi maha agung.

DOA SETELAH DUDUK DIDALAM KENDARAAN:
Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafururrahim. 
Wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumalqiyamati
wassamawatu matwiyyatum biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyikun.
Dengan nama Allah diwaktu berangkat dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku
benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan mereka tidak
mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi
seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung
dengan kekuasaannya. 
Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan.

DOA WAKTU KENDARAAN MULAI BERGERAK:
Bismillahirrahmannirrahim. Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Subhanal-lazi sakhkharalana haza wa ma kunna lahu muqrinin. 
Wainna ila rabbina lamunqalibin.
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal-birra wat-taqwa wa
minal-'amali ma tarda.
Allahumma hawwin 'alaina safarana haza wa atwi 'anna bu'dah.
Allahumma antas-sahibu fis-safari wal-khalifatu fil-ahli. Allahumma inni
a'uzu bika min wa'sa'is-safari wa ka'abatil-manzari wa su'il-munqalabi
fil-mali wal-ahli wal-walad.
Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah
maha besar 3x, maha suci Allah tang telah menggerakkan untuk kami
kendaraan ini padahal kami tiada kusa menggerakkannya.
Dan sesungguhnya kami pasti kepada Tuhan, kami pasti akan kembali. Ya
Allah kami memohon kepadamua dalam perjalanan kami ini kebaikkan dan
taqwa serta amal perbuatan yang Kau ridhai

DOA KETIKA TIBA DITEMPAT TUJUAN:
Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa
a'uzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha.
Ya Allah saya mohon padaMu kebaikkan negeri ini dan kebaikkan
penduduknya serta kebaikkan yang ada didalamnya. 
Dan saya berlindung padaMu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan
penduduknya. Serta kejahatan yang ada didalamnya.

DOA TIBA DIRUMAH/KAMPUNG HALAMAN:
Alhamdulillahillazi nasaranibiqada'I nusuki,
Wa hafazani min wa'sa'issafari hatta a'uda ila ahli.
Allahuma barik fi hayati ba'dalhajji waj'alni minassalihin.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepadaku dengan
melaksanakan ibadah haji dan telah menjaga diriku dari kesulitan
bepergian sehingga aku dapat kembali lagi kepada keluargaku.

DOA KETIKA BERKUMPUL BERSAMA SANAK SAUDARA:
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilazi la yamutu wa la yafutu
abada.
Nahmadukallahhumma bimanasikina ada'a, wa bisunnati nabiyyika ittiba'a,
tauban, tauban, tauban lirrabina auban, la yuga diru hauba.
Allahummaghfirlana wa liman istagfarnahu min ahli baitina wa ikhwanina
wa jami'il muslimina wal muslimat, ya azizu ya gaffaru birahmatika ya
arhamarrahimin.
Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji
hanya tertuju kepada Allah yang tidak akan pernah mati dan sirna
selamanya. (Sesungguhnaya) kami bertahmid kepadamu ya Allah dengan
ibadah manasik (haji) kami yang telah kami selesaikan dan dengan sunnah
NabiMu yang telah kami jalani.
Kami bertaubat 3x kepada Allah, kami mengharap taubat yang diterima,
kami tidak akan mengulangi dosa-dosa lagi. Ya Allah ampunilah kami dan
orang-orang yang kami mintakan ampunan kepadaMu dari ahli bait kami,
saudara-saudara kami, dan segenap kaum muslimin dan muslimat, wahai
Tuhan yang maha gagah dan maha pengampun dengan memohon rahmatMu wahai
zat yang maha pengasih.

DOA MENGHILANGKAN RASA SAKIT:
Bismillah 3x.
A'uzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa 
uhazir 7x.
Dengan nama Allah 3x Aku berlindung kepda kemuliaan Allah dan
kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku derita dan aku khawatirkan 7x.


DZIKIR YANG PALING UTAMA:
Laa ilaaha illallahu wahdah, laa syariikalahu, lahul mulku, a lahul
hamdu, wa huwa 'ala kulli syai'in qadiir.

UCAPAN YANG PALING DICINTAI ALLAH:
Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallahu dan Allahu akbar.

DUA KALIMAT RINGAN DILISAN NAMUN BERAT DITIMBANGAN:
Subhanallah wabi hamdihi dan subhanallahil 'azhiim.
DOA THAWAF SECARA UMUM:
Tasbih.

Rabbi adkhilni mudkala sidqin 
Wa akhrijni mukhraja sidqin.
Waj 'allii min ladunka sultaanan nassiiraa.
Aqul jaa alhaqqu wazahaqal baatilu
Innal baatila kaana zahuuqaa.

Labbaik, Allaahumma labbaik, labaikka la syarika laka labbaik.
Innal-hamda wan-ni'mata laka wal mulk laasyarika lak.
Aku datang memenuhi panggilanMu.
Ya Allah aku memenuhi panggilanmu.
Tidak ada sekutu bagimu bagimu, ya Allah aku penuhi segala puji dan
kebesaran adalah untukMu semata.
Segenap kerajaanpun untukMu.
Tidak ada sekutu bagimu. ____isw

Tidak ada komentar: